Arbetsanpassade mobiltelefoner

Om man är företagare så spelar det inte längre någon roll inom vilket fält man arbetar, man måste likväl ha en mobiltelefon. Vilken modell som passar bäst, beror däremot mycket på vilket yrke man arbetar inom. Om man redan köpt telefonen som privatperson men ändå behöver använda den i arbetet, så finns det dock tillbehör som kan göra telefonen bättre lämpad även i arbetet. Nedan kommer därför några tips på vad man bör ha i åtanke när man väljer sin arbetstelefon, men även vilka tillbehör som kan vara lämpliga att införskaffa.

Vilket arbete ska mobiltelefonen användas till?

Vid köp av mobiltelefon bör man i första hand gå igenom vilka behov och krav man ställer på den. För företagare som främst utför ett fysiskt krävande arbete och behöver ha mobilen med sig, kanske en tålig mobil är att prioritera. Kanske vill man begränsa det administrativa och ekonomiska arbetet i den mån det går, och exempelvis tar hjälp av Capcito för att sälja fakturor och på så vis kunna spendera mer tid på kärnverksamheten. Så vid köp av mobiltelefon kan följande tre frågor vara till hjälp:

1. Ska mobiltelefonen användas enbart i arbete?

Detta kan göra det enklare för att få en tydlig översikt över vilka behov som ska täckas, arbetsmässiga eller även privata.

2. Ska mobiltelefonen köra program och appar som tar mycket plats?

Om man arbetar mycket med mobiltelefonen så behöver man mer utrymme för att få plats med alla program. De flesta mobiltelefoner har tillräckligt utrymme, men om mobiltelefonen endast ska användas till samtal och SMS så kan man utan tvekan välja en enklare modell.

3. Ska mobiltelefonen ta fotografier för professionell användning?

Kanske ska fotografier kunna tas och laddas upp på företagets hemsida eller skickas direkt till kunder, och då kan en bättre kamera behöva prioriteras.

När man kommit fram till vilka behov som finns och vad man bör prioritera, är det dags att börja skanna marknaden för att hitta rätt mobil. Om man redan införskaffat sin mobil när man upptäcker ett nytt behov, så kan det finnas tillbehör som även lämpar sig för ändamålet. Exempel på mobiler och tillbehör är:

  • Stöttålig telefon/Stöttåligt skydd. Perfekt vid fysiskt arbete där risken för skador på telefonen är högre, då man lättare tappar eller slår i telefonen under arbetspasset.
  • Vattentålig telefon/Vattentåligt skydd. Det finns vattentåliga mobiltelefoner som lämpar sig bättre när arbete utförs i närheten av vatten. Ofta kan ovan nämnda punkt kombineras även här, då dessa telefoner ofta är både stöt- och vattentåliga.
  • Hörlurar. I de flesta arbeten underlättar trådlösa hörlurar av olika slag. Sedan finns det olika varianter att välja på, då det är viktigt att välja hörlurar som sitter bra om man rör sig mycket i arbetet. Arbetar man i bullrig miljö är det desto viktigare att välja hörlurar som reducerar det yttre bruset så bra som möjligt.

Just vad det gäller mobiltelefoner i arbetssyfte, så kan det vara en god idé att be om råd i butik då det ständigt dyker upp nya modeller och mer lämpade tillbehör som förenklar i arbetslivet.

dotmag