Däcktrycksövervakning

Om man har för lågt lufttryck i sina däck leder det till högre bränsleförbrukning vilket i sin tur leder till mer utsläpp som skadar naturen. Detta faktum har lett till att man år 2014 införde en Europalag som ställer krav på TPMS i alla nytillverkade bilar. Lagen har nu funnits i tre år men många verkstäder har inte behövt göra något åt detta än, mycket på grund av batteriernas långa hållbarhet. TPMS står för Tire Pressure Monitoring System och innebär en däcktrycksövervakning som ska hjälpa till att undvika en ökad bränsleförbrukning. Köper du Däck hos däckia och använder dig av deras serviceutbud får du hjälp med frågor kring TPMS.

Två olika system för tryckövervakning

Lagen om TPMS gäller i hela EU, alltså även i Sverige. Idag finns det två olika system för denna typ av övervakning. Ett innebär aktiv däcktrycksövervakning medan det andra är ett passivt system. Det aktiva systemet innebär att det finns små givare i däcken medan det passiva systemet fungerar tillsammans med ABS-bromsarna som kan känna av lufttrycket i däcken. Båda systemen är idag ungefär lika vanliga. Det passiva systemet kräver inga åtgärder förutom att det behöver nollställas då man pumpar däcken eller byter till sommar- respektive vinterhjul. Det aktiva systemet drivs av batteri med en livslängd på ungefär 7–11 år.

Lagen om TPMS och dess konsekvenser

Batteriet som används för aktiv däcktrycksövervakning behöver kontrolleras med jämna mellanrum. Det är därför viktigt att ha som rutin att regelbundet läsa av batteriets status då man skiftar däck. Verkstäderna har instrument för att läsa av batteriets status. Lagen påverkar endast nytillverkade bilar och den påverkar främst verkstäderna som behöver ha rutiner för att hantera reparationer av funktionaliteten. För bilägaren innebär funktionen en ökad möjlighet att ha koll på lufttrycket i sina däck. Det passiva respektive det aktiva systemet är ungefär lika vanligt idag. Förhoppningsvis kan lagen leda till att utsläppen minskar och det i sin tur bör ha en positiv effekt på klimatet.

dotmag