Mobil teknik i framtiden

Digitaliseringen har inneburit att olika områden i allt högre grad utvecklas parallellt i samma riktning. Vardag och samhälle präglas idag av uppkoppling och mobil användning. Tjänster som tidigare behövts utföras manuellt kan numer skötas direkt via mobila apparater.

Mobila enheter har idag sin traditionella funktion som kommunikationsmedel, men även som ett viktigt redskap i vardagen och samhället. Myndigheter skapar plattformar baserade på mobil användning och produkter anpassas till olika operativsystem. I den här artikeln berättar vi mer ingående om den mobila tekniken utifrån olika digitala fenomen och trender.

IoT och teknisk anpassning

Ett fenomen som anammats inom teknikens värld är IoT. Begreppet står för den engelska termen “Internet of Things” och syftar till intelligenta uppkopplade apparater som både kommunicerar samt levererar data direkt över nätet. Det är med andra ord produkter som har inbyggda system som ger dem förmågan att uppfatta omvärlden. Mobila apparater blir automatiskt en del inom IoT genom att fungera som en integrerande del i systemet.

Ett bra exempel är hushållsapparater som på olika sätt skapas med syftet att integrera flera funktioner i en enhet. Samtidigt som själva systemet kan styras utifrån en annan enhet. Det handlar om att göra hemmet mer säkert, tryggt och funktionellt.Du kan till exempel installera ett hemlarm som du sköter smidigt via mobilen oavsett var du befinner dig. Ett hemlarm är viktigt för att känna dig trygg i hemmet, men även när du är borta. Faktum är att inbrotten i villor ökar och polisen går själva ut med att villaägare bör se över sin säkerhetsutrustning. Att ha möjlighet att styra larmets funktioner via mobilen gör vardagen än mer säkert och tryggt för dig som villaägare. Samma sak gäller för till exempel belysning och värme i hemmet som tack vare IoT-tekniken kan justeras via uppkopplade enheter.

IoT är en teknik som gör tjänster, system och produkter betydligt mer effektiva. Användningen är inte lika strikt till en specifik plats eller miljö som tidigare. Faktum är att IoT numer även används inom nischade områden såsom vården. Enheter med IoT används då som ett vårdredskap med syftet att samla funktionell data i en och samma enhet. IoT inom vården och andra områden bidrar till att göra miljöer mer hjälpsamma och tekniken ännu smartare.

Mobilens framtid

Det mobila användandet ökar överallt i världen och behovet av smarta telefoner och enheter växer ständigt. Mobiltelefonen har med andra ord en ljus framtid till mötes. Det är dock viktigt att poängtera att mobiltillverkarna står inför tuffa utmaningar. Kraven på mobiltillverkarna blir nämligen större när det gäller att överraska och bidra till en mer hållbar elektronikanvändning.

Nya tekniker så som AI (Artificiell Intelligens) kommer att bli än mer påtagligt inom mobiltillverkning. Det handlar helt enkelt om att göra apparaterna än mer intelligenta och mänskliga. Digitala assistenter med vass kompetens är redan idag något olika mobilaktörer tävlar om att vara bäst på. Nya funktioner för att identifiera bilder är ett fenomen som kommer att växa sig större. I det stora hela är mobilen en apparat som kommer att få än mer betydelse i samhället, men kraven från de numer vana användarna blir också fler.

dotmag