Ska barnen ha en egen mobil?

I en värld där tekniken får en allt större betydelse har de allra flesta en mobiltelefon. Användningsområdet är mycket brett, eftersom mobilen numera används som en minidator med allt vad det innebär. Det här betyder samtidigt att själva telefonin inte nödvändigtvis finns i fokus. Enheten kanske primärt används till att surfa, kolla mejlen, spela musik eller något annat. Mobiltelefonen har därmed blivit ett portabelt nöjescentra och något som de flesta idag inte kan vara utan. Om det här är en enhet som är till för alla måste det väl också gälla barnen? Ska barnen ha sin egen mobil?

Mycket att vinna

Här går åsikterna isär rejält. Främst handlar det dock om hur ofta mobiltelefonen används, det vill säga diskussionen om skärmtid etc. Rätt använd kan mobiltelefonen vara bra för barn och det är den vuxnes uppgift att reglera den tid som barnen sitter med sin telefon, eftersom de förstås inte kan avgöra detta själva. En begränsad skärmtid gäller för övrigt inte enbart mobiltelefoner, utan även för TV, dator och annat som innebär tittande på en skärm. För att hänga med i utvecklingen är det upp till en viss gräns bra att barnen får en vana vid mobilanvändande. Lika viktigt som det är att spara till barn bör man också uppmuntra nyfikenheten för det tekniska och att lära barnen använda den här tekniken på rätt sätt.

Vad är då “rätt sätt”? Förutom att förstå den begränsade skärmtiden, och hålla sig till denna, finns det mycket lärorikt att ta del av i mobiltelefonernas värld. I skolorna blir det alltmer vanligt att inkludera surfplattor i undervisningen, där barnen på ett lekfullt sätt får spela pedagogiska spel och lära sig interagera med varandra. Det här är ett populärt inslag och barnen får samtidigt lära sig att ha surfplattan en liten stund, för att sedan lämna över den till en kompis. Här begränsas med andra ord användningstiden, något som också är en nyttig lärdom i sammanhanget.

Med en egen privat mobil kan barnen göra ungefär samma saker som i skolan. De kan repetera det de har lärt sig genom att använda samma appar, samt skaffa liknande appar som kanske ger en utökad kunskap i ett visst ämne. De kan dessutom chatta med sina klasskompisar via exempelvis Snapchat och liknande. Spel tycker många föräldrar kan vara ett problem, då det leder till alldeles för mycket skärmtid. Dock finns det många pedagogiska spel som verkligen gör nytta.

De lite större barnen kan också, när de är mogna för det, få kunna ringa från sina mobiler. Det här kan rentav vara en trygghet för både föräldrarna och barnet, eftersom de då kan få tag på varandra när de så önskar. En bra idé kan vara att först satsa på ett kontantkort för att hålla koll på kostnaderna.

dotmag